Nämndemannaföreningen vid
Förvaltningsrätten i Stockholm


Medlemsinformation

Nyhetsblad 1 2021
Nyhetsblad 2 2021


GDPR

Personuppgiftslagen PUL ersattes 2018 med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation, som slår fast hur föreningens behandling av personuppgifter ska regleras. GDPR kräver att de som registreras informeras om hur uppgifterna används.

Föreningens medlemsregister förs av föreningens kassör. Medlem är den som har betalt medlemsavgiften och är inskriven i medlemsregistret, varför inbetalning av medlemsavgift ses som begäran att bli inskriven i medlemsregistret.

För varje kalenderår upprättas ett register på de som betalt årets medlemsavgift. Uppgifterna i registret raderas när register för tidigare år raderas, efter att f.d. medlemmar kontaktats med uppmaning att förnya medlemsskapet.

Uppgifterna i registret består av namn, e-post och postadress. Registret används för att skicka ut information och inbjudningar till medlemmarna samt för att kontrollera medlemskap vid föreningens aktiviteter. Föreningens kontakter med medlemmarna går med mail via nffrs(at)nmrf.se, varvid epostadresserna kopieras för varje utskick från medlemsregistrett till mailprogrammet. För att få ut fullt värde av medlemskapet är det därför viktigt att föreningen har fungerande mail-adresser till medlemmarna.

Om Riksförbundet arrangerar aktivitet som kräver medlemskap informeras förbundet om uppgifter från registret. I övrigt lämnas inga uppgifter ut till utomstående vare sig inom eller utom Sverige och EU.

  Webbkreatör: Erik Levlin