Nämndemannaföreningen vid
Förvaltningsrätten i Stockholm


Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen vad rör tjänstgöringen som nämndeman vid Förvaltningsrätten i Stockholm samt att verka för vidareutbildning och information i aktuella frågor. Föreningen är partipolitisk neutral.

Medlem i föreningen kan den vara som är vald till nämndeman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Medlemskapet är giltigt då fastställd avgift erlagts. Den för nästkommande kalenderår gällande avgiften fastställs av årsmötet. Medlemskap upphör då uppdraget som nämndeman vid Förvaltningsrätten upphör.

Aktiviteter

Två Zoom-möten "Annickas hörna" onsdag 12 Maj och måndag 31 maj kl 18-19 där Du som medlem kan ställa eventuella frågor till styrelsen.

18 maj Spökvandring i Gamla Stan (p.g.a. corona max 8 personer) till pris av 100 kr/person. Om fler vill deltaga kan ytterliggare tilllfällen tillkomma.

Nämndemännens dag 11 maj

Nämndemännens Riksförbund ar utsett Anders Åresten Upplands Nämndemannaförening till Årets Nämndeman. Det blir även föredrag med Jens Lapidus.

Jens Lapidus

Medlemsavgift

Medlemsvgiften för 2021 är 250 kr som betalas till bankgiro 418-5716. Medlem även i annan förening ansluten till Nämdemännens Riksförbund betalar 100 kr. Skriv namn och e-postadress på inbetalningen (@ kan skrivas (a)). Föreningsinformation skickas till medlemmarna via e-post.

Nämndemännens Riksförbund

Extra årsmöte 2019 beslöt att föreningen skall åter bli medlem i Nämndemännens Riksförbund. Länk: www.nmrf.se

  Webbkreatör: Erik Levlin