Nämndemannaföreningen vid
Förvaltningsrätten i Stockholm

NMRF logga

FÖRVALTNINGSRÄTTENS NÄMNDEMANNAFÖRENING
är en av femtio nämndemannaföreningar i landet.
Föreningen är medlem i Nämndemännens Riksförbund NRF som är en intresseorganisation för Sveriges nämndemän.

Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen vad rör tjänstgöringen som nämndeman vid Förvaltningsrätten i Stockholm samt att verka för vidareutbildning och information i aktuella frågor. Föreningen är partipolitisk neutral.

Medlem i föreningen kan den vara som är vald till nämndeman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Medlemskapet är giltigt då fastställd avgift erlagts. Den för nästkommande kalenderår gällande avgiften fastställs av årsmötet.

Aktiviteter


Medlemsmöte Måndagen den 14 november.

Tid kl 19. Plats Sjöfartshotellet (Scandic) Katarinavägen 26 i Stockholm.

På dagordningen:

Verksamhetsdiskussioner, det här vill vi göra. Var med och påverka vad du tycker föreningen ska göra.

Rapporter, vi rapporterar vad som har hänt och vad som är på gång i föreningens arbete.

 

Studiebesök på Karsudden


En av Sveriges största rättspsykiatriska kliniker, onsdagen den 5 oktober 2022.

Här är några exempel på studiebesök och föreläsningar mm. som vi hoppas kunna genomföra under 2022:

  •  Gränspolisen på Arlanda - studiebesök
  •  Helix Rättspsykiatrisk sluten anstalt, Huddinge - studiebesök
  •  Forensisk Centrum - studiebesök
  •  Tullverket - studiebesök
  •  LVU hem - studiebesök
  •  Norrtälje fängelset - studiebesök
  •  Familjens jurist - föreläsning
  •  Migrationsverket - föreläsning

SEX GODA SKÄL ATT VARA MED I VÅR FÖRENING…

Bli medem!

Medlemsavgiften för 2023 är 250 kr som betalas till bankgiro 418-5716. Medlem även i annan förening ansluten till Nämndemännens Riksförbund skall i en av föreningarna betala full avgift inkl 150 kr till Riksförbundet och i den andra föreningen avgiften minus 150 kr till Riksförbundet, vilket hos oss är 100 kr. Skriv namn och e-postadress på inbetalningen (@ kan skrivas (a)). Föreningsinformation skickas till medlemmarna via e-post.

Besök vår Facebooksida:
https://www.facebook.com/groups/592103684723891/

Nämndemännens Riksförbund

Extra årsmöte 2019 beslöt att föreningen skall åter bli medlem i Nämndemännens Riksförbund. Länk: www.nmrf.se

Riksförbundet ger ut tidningen Nämndemannen som kan läsas digitalt: https://nmrf.se/Naemndemannen.html. Tidigare sändes tidningen med post till alla Nämndemän men Domstolsverket lämnar numera inte ut adresser, så tidningen skickas till Förvaltningsrätten där du kan hämta ditt exemplar i nämndemannarummet.

 
  Webbkreatör: Erik Levlin/a>