Nämndemannaföreningen
vid
Förvaltningsrätten i Stockholm

Programm 2013

Programm 2012

20 november bjöd vi in avdelningschef Inga-Lill Hökqvist vid Rebeccahemmet som berättade om arbetet inom kvinnliga vården. till möte i nämndemannarummet med smörgås samt kaffe eller te.

11 oktober besökte vi Stockholms Tingsrätt, såg de nya lokalerna och information i övrigt där Markus Issten informerade och visade runt.

9 till 10 september resa med studiebesök till Domstolsverket i Jönköping.

Föreningens tidning Vågskålen som gavs ut 2012-2019.

  Webbkreatör: Erik Levlin