Nämndemannaföreningen
vid
Förvaltningsrätten i Stockholm

Programm 2014

Programm 2013

21 maj studiebesök på Huddinge Sjukhus nybyggda rättspsykiatriska anläggning HELIX

24 april studiebesök vid Svea Hovrätt

12 mars årsmöte på Café Tegeludden med enklare förtäring. Gästtalare var avgående Chefsrådman Peter Enander. Två motioner hade inkommit, en om medlemskap i NRF, Nämndemännens Riksförbund och en om utbildning i bevisvärdering.

16 oktober besök av tf sektionschef för narkotikarotelns ungdomssektionen i
Stockholm, kommissarie Jonas Wendel. Plats: Bremersalen.

17 oktober besök på Barnahuset i Flemingsberg. Erika Stålfelt ocgh Bitte Engzell visar
lokaler och utrustning samt berättar hur ett Barnförhör går till.
Plats: Diagnosvägen 13 B, nb, Flemmingsberg pendetåget till Flemingsbergs station och en promenad på ca 10 minuter upp mot Flemingsbergs Centrum mitt emot Huddinge sjukhus, eller buss 742 från Huddinge C som stannar utanför Huddinge sjukhus.

Programm 2012

Föreningens tidning Vågskålen som gavs ut 2012-2019.

  Webbkreatör: Erik Levlin