Nämndemannaföreningen vid
Förvaltningsrätten i Stockholm

Genomförda Aktiviteter

2021:

Årsmöte måndag 22 februari kl. 18 via Zoom.

Extra årsmöte torsdag 11 mars kl. 18 via Zoom.

Tidigare År:

Föreningens tidning Vågskålen som gavs ut 2012-2019.

  Webbkreatör: Erik Levlin