Nämndemannaföreningen vid
Förvaltningsrätten i Stockholm

Styrelse from årsmötet 2021:

Ordförande Annicka Blommé annicka.blommeatttelia.com
Vice ordförande Lars Sjöblom larssjoblomattlive.se
Kassör Erik Levlin eriklevlinattgmail.com
Sekreterare Antra Johansson Rantins antrajrattgmail.com
Programm/medlemsansvarig Kenneth Andersson kenneth.anatttelia.com
Lars-Åke Henriksson larsaakehenrikssonattgmail.com
  Britt Synnerholm brittsynnerholmatthotmail.com
  Marcela Arosenius maroseniusatthotmail.com
  Mail till styrelsen: nffrsattnmrf.se
Valberedning:
Sammankallande Roine Hangvar roine.hangvar@nmrf.se
  Kjell Thorngren
  Marianne Themptander
  Webbkreatör: Erik Levlin