Nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten i Stockholm

SEX GODA SKÄL ATT VARA MED I VÅR FÖRENING

ETT SOCIALT NÄTVERK FÖR ATT BLI BÄTTRE DOMARE

Att träffa andra människor som också är nämndemän i domstolar är alltid av stort värde. Att utbyta åsikter och att diskutera olika erfarenheter – att komma fram till något som gör mig till en bättre lekmannadomare – det är något som många av våra medlemmar verkligen värdesätter. Uppdraget som nämndeman är ett svårt uppdrag. Att bli en god lekmannadomare kräver kunskap.

Vår förening har många aktiviteter och evenemang under ett år. Allt i syfte att vi ska lära oss mera och bli bättre nämndemän. Våra möten är ofta välbesökta. En nämndeman är en vetgirig person, det har vi lärt oss! Vår ambition är att ha en hög nivå på vårt program under ett verksamhetsår. Kvalitet är ett ledord för oss i vårt arbete inom vår förening.

NÄMNDEMÄNNENS RIKSFÖRBUND – STÄLLER KRAV OCH VÄRNAR VÅRA INTRESSEN

Vår förening är medlem i Nämndemännens Riksförbund. NRF är en intresseorganisation för landets lekmannadomare. Ett medlemskap som varit till nytta för vår förening.

Ett exempel är den senaste utredningen om nämndemännens framtid. NRF hade här en bestämd uppfattning. Nämndemännens medverkan i hovrätt och
kammarrätt ska vara kvar. Nämndemännen ska även i fortsättningen vara tre till antalet i landets tingsrätter. Så blev det också – men förslagen om att reducera antalet lekmannadomare var många. Många röster höjdes för att landets domstolar skulle bli utan lekmannainflytande.

Enade vi stå, söndrade vi falla. Nyttan av att vara många bakom ett samlat krav är uppenbar. Ett medlemskap i vår förening innebär medlemskap i NRF. Nämndemännens sak stärks ju fler föreningar som är med i NRF.

EN FÖRSÄKRING SOM INNEBÄR TRYGGHET

Ett medlemskap i vår förening innebär att du är försäkrad. NRF har slutit avtal med Folksam som innebär att du som medlem också är försäkrad. När du deltar i våra olika evenemang innebär det i klartext att du är försäkrad när du reser till och från våra möten – och självklart också när du deltar i våra möten. En  trygghet som många varmt uppskattar bland våra medlemmar.

Ett enkelt exempel. Om din bil repas av utomstående under ett möte ska du först anmäla det till ditt eget försäkringsbolag. Skadan anmäls sedan även till Folksam som kan ersätta dig för självrisken i din egen försäkring.

UTBILDNING

En nämndeman kan alltid bli bättre som domare. Under detta verksamhetsår är utbildning något centralt för vår förening. Många nämndemän är nya i
sitt uppdrag. Att snabbt komma in i uppdraget kräver skolning, kunskap om regler för hur jag ska agera i rätten. Vad som åligger mig. Hur min relation till övriga är i rätten. Frågorna är många. Ju större min erfarenhet är av något, ju fler brukar mina reflektioner vara. Tankegångar och förslag som vi inom vår förening uppskattar att diskutera och vidareutveckla.

RESOR

Reseverksamheten inom nämndemannarörelsen är omfattande. Vår förening har under årens lopp arrangerat många studieresor. Resorna har varierat i längd och tid. Som medlem är du också välkommen att delta på de resor som NRF arrangerar. NRF inbjuder årligen till en studieresa främst till länder inom EU eller vårt närområde. Europas huvudstäder har ofta besökts. Under varje resa bokas olika möten in med rättslig anknytning. Resorna i NRF:s regi brukar anordnas under fyra dagar under hösten. De är mycket uppskattade.

TIDNINGEN NÄMNDEMANNEN, HEMSIDAN

Nämndemännens tidning heter Nämndemannen. Det är ett organ som ges ut av NRF och som bevakar nämndemännens intressen. Varje nummer av tidningen
innehåller ett temaämne ofta med rättslig anknytning. Vår förhoppning med tidningen är att läsaren ska kunna hålla sig uppdaterad om det senaste inom vad som händer inom landets nämndemannarörelse.

Vår förening har också en egen hemsida. Du finner den när du går in på hemsidan för Nämndemännens Riksförbund (www.nmrf.se). Här kan du ta del
av det senaste inom föreningsaktiviteter – och vad som planeras.

Välkommen som medlem!

Endast för administratörer