Nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten

Inom Förvaltningsrätten finns det tre avdelningar, Allmänna avdelningen som i sin tur är uppdelad i olika rotlar angående överklagningar i sociala mål, LVU, LVM och även sk psykmål då rätten åker till olika psyksjukhus i länet för bedömning i efter överläkarens ansökan om fortsatt vård. Migrationsdomstolen som också är uppdelad i sina rotlar och länder i fråga om asylmål men också medborgarskap och andra ärenden med anknytning till migration. Den sista är Skatteavdelningen som handar ärenden om skatt och bokföringsbrott m.m. och som inte har så stor belastning utan tar en del från allmänna avdelningen när det kniper.

Vi har ett AU för samarbete med Förvaltningsrätten med kontaktpersoner för rätten, Skicka frågor du vill att vi ska ta upp med rätten till email hidden; JavaScript is required.

Vi har ett samarbete med Nämndemannaföreningarna i Stockholms län och inbjuder varandra till våra evenemang.

Endast för administratörer