Nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndemannaförening 2024

Styrelsen

 • Ordförande

Bengt Rune Sandberg

bengtrune.sandberg@gmail.com
 • Vice ordförande

Britt Synnerholm

brittsynnerholm@hotmail.com
 • Kassör

Erik Levlin

eriklevlin@gmail.com
 • Sekreterare

Torborg Wärn

torborg.warn@gmail.com
070-631 03 31
 • Styrelseledamot

Catharina Knutsson

knutssoncatharina1@gmail.com
 • Styrelseledamot

Elsie Mann

mann.elsie@gmail.com
076-671 15 10
 • Medlems- & Aktivitetsansvarig
 • Styrelseledamot

Lars-Åke Henriksson

larsaakehenriksson@gmail.com
 • Medlems- & Aktivitetsansvarig
 • Styrelseledamot

Anne-Marie Strömberg

annmarie2@bredband.net
 • Valberedning

Lars Sjöblom

Sammankallande
larssjoblom@live.se
 • Valberedning

Roine Hangvar

roine.hangvar@nmrf.se
 • Valberedning

Kjell Thorngren

kjell@el-gubben.se

Endast för administratörer