Nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten i Stockholm

Extra årsmöte måndagen den 19 oktober kl. 10.00 i Bremensalen Förvaltningsrätten, Tegeluddsvägen 1.
Vid årsmötet den 11 mars bordlades punkterna kring ekonomi och ansvarsfrihet för styrelsen till ett extra årsmöte på grund av att den ordinarie revisorn avgått med kort varsel och ersättaren fått för lite tid att inhämta alla behövliga uppgifter. Vid mötet kommer även medlemskapet i Riksförbundet att diskuteras samt information om föreningen och kommande medlemsaktiviteter.

Gunilla Andreasson AFA talade om arbetsskadeförsäkring för nämndemän som Domstolsverket tecknat hos AFA. Hon redogjorde för vilka ersättningar som kan erhållas från AFA respektive Försäkringskassan varför det är viktigt att olycksfall anmäls både till AFA och Försäkringskassan.

Roine Hangvard NMRF talade om tjänstereseförsäkring för nämndemän och oycksfallsförsäkring för nämndeman som är medlem i NämndeMännens RiksFörbund.
Lokal: Bremersalen vid Förvaltningsrätten.

Onsdagen den 11 mars kl. 18.00 årsmöte i matsalen Förvaltningsrätten.

Endast för administratörer