Nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten i Stockholm

Årsmöte måndag 22 februari kl. 18 via Zoom.

Extra årsmöte torsdag 11 mars kl. 18 via Zoom.

Två Zoom-möten ”Annickas hörna” onsdag 12 Maj och måndag 31 maj kl 18-19 där du som medlem kan ställa eventuella frågor till styrelsen.

18 maj och 5 oktober Spökvandring i Gamla Stan.

Studiebesök på Polismuseet fredagen den 15 oktober och 29 november.

Två Zoom-möten ”Annickas hörna” måndag 13 september och måndag 1 november kl 18-19 där du som medlem kan ställa eventuella frågor till styrelsen.

Endast för administratörer