Nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten i Stockholm

Årsmöte tisdag 8 februari kl 18 via Zoom.

Medlemsmöte måndag 13 juni kl.19.00 via Zoom.

På dagordningen:

1.Verksamhetsdiskussioner 2022

Vi vill stärka och utveckla nämndemannarollen
Ställa krav på högre arvoden och ersättningar
Driva frågan om utbildningar och kompetensutveckling
Öka tryggheten och säkerheten i uppdraget
Aktivt arbetsmiljöarbete och en god arbetsmiljö
Genomföra studiebesök
Bjuda in intressanta föreläsare
Aktivt organisationsarbete – vi måste bli fler medlemmar
Arbeta fram informationsmaterial

2. Fråga om föreningens anslutning till NRF- Nämndemännens Riksförbund fågan hänskjuten till av årsmötet.

Medlemsmöte Onsdagen den 14 september.

Tid: kl.19.00, Plats: Folkets Hus i Solna, Skytteholmsvägen 2.

På dagordningen:

# Fortsatta diskussioner kring föreningens Måldokument (verksamhetsplan)

# Avtackningar av styrelseledamöter som avgick på årsmötet i februari.

# Rapporter

Studiebesök på Karsudden

En av Sveriges största rättspsykiatriska kliniker, onsdagen den 5 oktober 2022.

Medlemsmöte Måndagen den 14 november.

Tid kl 19. Plats Sjöfartshotellet (Scandic) Katarinavägen 26 i Stockholm.

På dagordningen:

Verksamhetsdiskussioner, det här vill vi göra. Var med och påverka vad du tycker föreningen ska göra.

Rapporter, vi rapporterar vad som har hänt och vad som är på gång i föreningens arbete.

Endast för administratörer